Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zootechnik (kód:41-99-M/11) je rozvíjena profesní kvalifikací Kynolog výcvikář (cvičitel) (kód:41-089-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zootechnik (kód:41-99-M/11) je rozvíjena profesní kvalifikací Kynolog chovatel (kód:41-088-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zootechnik (kód:41-99-M/11) je rozvíjena profesní kvalifikací Zootechnik pro chov koní (kód:41-124-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zootechnik (kód:41-99-M/11) je rozvíjena profesní kvalifikací Zootechnik pro chov drůbeže (kód:41-112-M) .

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Chovatelství (41-43-M/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zootechnik pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik pro chov skotu 41-071-M 4
Zootechnik pro chov prasat 41-072-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zootechnik (41-99-M/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zootechnik pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik pro chov skotu 41-071-M 4
Zootechnik pro chov prasat 41-072-M 4