Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Lisař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Lisař (kód:21-99-H/06) je rozvíjena profesní kvalifikací Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách (kód:21-009-H) .

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Lisař (21-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Lisař na protlačovacích lisech 21-039-H 3
Lisař na strojích s manuální obsluhou 21-040-H 3