Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technik designér a modelář kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit grafický návrh kožedělného výrobku podle požadavků zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit technickou a technologickou dokumentaci pro navržený kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Vypracovat technický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený úsek kožedělné výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh konstrukční sítě pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit podle vypracované konstrukční sítě šablony pro zadaný střih obuvi, tvorbu ostatních šablon slovně popsat Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobní proces Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických a galanterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit návrh šablon dílců pro jeden obuvnický a jeden galanterní výrobek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a odůvodnit vhodné materiálové provedení jednotlivých dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat na PC vzorové dokumentace pro určený úsek obuvnické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování designu pro nové, méně náročné modely a vzory galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit dvě odlišné varianty nového vzoru obuvi při zadání střihu a použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit nový model galanterního výrobku podle zadaných kritérií provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení obuvnického nebo galanterního výrobku z předem definovaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály (2-5 ks), provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konstrukční síť stélky obuvi podle zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhotovování modelů méně náročných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorovou konstrukční síť pro lodičkový střih obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit šablony (minimálně 2) pro zadaný vzor jednoduchého galanterního výrobku (etue nebo pouzdro nebo kosmetická taška nebo obal na tablet nebo obal na notebook nebo opasek nebo klíčenka nebo peněženka), tvorbu šablon slovně popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=6285).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Bude sledována celková kvalita vypracování a provedení.

 

Autorizovaná osoba určí pro odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) a Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka pro kritérium hodnocení a) jeden z jednodušších galanterních výrobků (etue, pouzdro, kosmetická taška, obal na tablet, obal na notebook, opasek, klíčenka, peněženka), nebo 1 z jednodušších druhů obuvi (pantofle, nazouváky, baleríny, domácí obuv).

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi, pro kritérium hodnocení b), počet šablon (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů).

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů, kritérium hodnocení a), počet předloženého materiálu (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů).

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Zhotovování modelů méně náročných výrobků, pro kritérium hodnocení b), počet šablon (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna centrum, s. r. o.