Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Střihač ovcí

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Střihač ovcí (41-99-H/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Střihač ovcí 41-059-H 3