Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Hutník (21-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Hutník vysokopecař 21-005-H 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič ocelí 21-004-H 3
Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník tažeč kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř kovů 21-008-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Hutník (21-52-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Hutník vysokopecař 21-005-H 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič ocelí 21-004-H 3
Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník tažeč kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř kovů 21-008-H 3