Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Opravářské práce (41-99-E/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravářské práce v rostlinné výrobě 41-135-E 2
Opravářské práce v živočišné výrobě 41-136-E 2