Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha dřevařských strojů a zařízení (33-99-H/08) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Obsluha dřevařských strojů a zařízení 33-035-H 3