Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pokrývač

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Pokrývač (kód:36-99-H/37) navazuje profesní kvalifikace Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin z přírodní břidlice (kód:36-069-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Pokrývač (kód:36-99-H/37) navazuje profesní kvalifikace Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice (kód:36-070-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Pokrývač (kód:36-99-H/37) navazuje profesní kvalifikace Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými (kód:36-122-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Pokrývač (kód:36-99-H/37) navazuje profesní kvalifikace Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (kód:36-123-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Pokrývač (36-69-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových 36-121-H 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových 36-067-H 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových 36-068-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pokrývač (36-99-H/37) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových 36-121-H 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových 36-067-H 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových 36-068-H 3
Zobrazit historické