Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik pro recyklaci

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Technik pro recyklace (kód:28-99-M/20) souvisí s profesní kvalifikací Technik pro recyklaci (kód:28-050-M).
Úplná profesní kvalifikace Technik pro recyklace (kód:28-99-M/20) souvisí s profesní kvalifikací Technolog pro recyklaci plastů (kód:28-096-M).

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik pro recyklace (28-99-M/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Technolog pro recyklaci odpadních pneumatik a pryží 28-074-M 4
Technolog pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů 28-073-M 4
Zobrazit historické