Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Opravář lesnických strojů (kód:41-99-H/18) je rozvíjena profesní kvalifikací Opravář/opravářka lesnických těžebně-dopravních strojů (kód:41-103-M) .

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Opravář lesnických strojů (41-99-H/18) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravář/opravářka lesnické těžební techniky 41-104-H 3
Opravář/opravářka pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H 3
Opravář/opravářka štěpkovacích strojů 41-102-H 3
Zobrazit historické