Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký štukatér

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Umělecký štukatér (82-51-H/06) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Umělecký štukatér 82-011-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký štukatér (82-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Umělecký štukatér 82-011-H 3