Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Smuteční řečník a obřadník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Smuteční řečník a obřadník (69-99-M/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Smuteční řečník a obřadník / řečnice a obřadnice 69-049-M 4
Zobrazit historické