Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva (33-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 33-027-H 3