Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace