Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technik dokončovacího zpracování tiskovin (34-57-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor automatických linek pro dokončující zpracování v polygrafii (34-99-M/08) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4