Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dělník pro recyklaci

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník pro recyklace (28-99-E/15) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice pro recyklaci 28-047-E 2
Zobrazit historické