Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník pro recyklaci

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Pracovník pro recyklace (kód:28-99-H/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Obsluha recyklačních zařízení (kód:28-053-H) .
Úplná profesní kvalifikace Pracovník pro recyklace (kód:28-99-H/14) souvisí s profesní kvalifikací Pracovník/pracovnice pro recyklaci (kód:28-036-H).

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník pro recyklace (28-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice pro recyklaci elektroodpadu 28-070-H 3
Pracovník/pracovnice pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) 28-071-H 3
Zobrazit historické