Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik jízdních kol

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Mechanik jízdních kol (23-99-H/21) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Mechanik elektrokol 23-115-H 3
Mechanik pro prodej jízdních kol 23-116-H 3
Mechanik výroby jízdních kol 23-117-H 3