Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Fotograf (34-56-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Fotograf architektury a krajiny 34-039-M 4
Fotograf laborant 34-046-M 4
Portrétní fotograf 34-038-M 4
Produktový a dokumentační fotograf 34-031-M 4
Reportážní fotograf 34-047-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Fotograf (34-99-M/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Fotograf architektury a krajiny 34-039-M 4
Fotograf laborant 34-046-M 4
Portrétní fotograf 34-038-M 4
Produktový a dokumentační fotograf 34-031-M 4
Reportážní fotograf 34-047-M 4