Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha kremačního zařízení

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha kremačního zařízení (69-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Obsluha kremačního zařízení 69-046-H 3