Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik/technička množení rostlin (kód:41-115-N) .
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) souvisí s profesní kvalifikací Stavitel/stavitelka koupacích jezírek a biotopů (kód:41-076-M).
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik/technička pro přípravu substrátů a hnojení (kód:41-111-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) souvisí s profesní kvalifikací Stavitel/stavitelka automatických závlah (kód:41-077-M).
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Vedoucí greenkeeper/greenkeeperka (kód:41-001-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik arborista / technička arboristka (kód:41-063-M) .

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Zahradnictví (41-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom zelinář / agronomka zelinářka 41-110-M 4
Florista aranžér / floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář / technička květinářka 41-116-M 4
Technik ovocnář / technička ovocnářka 41-114-M 4
Technik školkař / technička školkařka 41-113-M 4
Technik/technička realizace a údržby zeleně 41-126-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Zahradnictví (41-44-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom zelinář / agronomka zelinářka 41-110-M 4
Florista aranžér / floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář / technička květinářka 41-116-M 4
Technik ovocnář / technička ovocnářka 41-114-M 4
Technik školkař / technička školkařka 41-113-M 4
Technik/technička realizace a údržby zeleně 41-126-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zahradnický technik (41-99-M/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom zelinář / agronomka zelinářka 41-110-M 4
Florista aranžér / floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář / technička květinářka 41-116-M 4
Technik ovocnář / technička ovocnářka 41-114-M 4
Technik školkař / technička školkařka 41-113-M 4
Technik/technička realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Zobrazit historické