Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik množení rostlin (kód:41-115-N) .
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) souvisí s profesní kvalifikací Stavitel koupacích jezírek a biotopů (kód:41-076-M).
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik pro přípravu substrátů a hnojení (kód:41-111-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) souvisí s profesní kvalifikací Stavitel automatických závlah (kód:41-077-M).
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Vedoucí greenkeeper (kód:41-001-M) .
Úplná profesní kvalifikace Zahradnický technik (kód:41-99-M/14) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik arborista (kód:41-063-M) .

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Zahradnictví (41-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom zelinář 41-110-M 4
Florista aranžér/Floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář 41-116-M 4
Technik ovocnář 41-114-M 4
Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Technik školkař 41-113-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Zahradnictví (41-44-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom zelinář 41-110-M 4
Florista aranžér/Floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář 41-116-M 4
Technik ovocnář 41-114-M 4
Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Technik školkař 41-113-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zahradnický technik (41-99-M/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom zelinář 41-110-M 4
Florista aranžér/Floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář 41-116-M 4
Technik ovocnář 41-114-M 4
Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Technik školkař 41-113-M 4
Zobrazit historické