Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník výroby mléčných produktů (29-99-H/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Faremní zpracovatel mléka 29-085-H 3
Sýrař 29-037-H 3
Mlékař 29-036-H 3