Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Košíkář a pletař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracovávání výtvarného návrhu košíkářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat výtvarný návrh košíkářského výrobku z pedigu pro použití při stolování včetně vícebarevné úpravy prutů, např. koš na chléb, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
b Vypracovat výtvarný návrh drobného slaměného výrobku pro dekorativní použití v interiéru včetně vícebarevné úpravy stébel, např. vánoční ozdoba zvonek, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
c Vypracovat výtvarný návrh proutěného výrobku pro dekorativní použití v interiéru, např. koš na krbové dříví, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro rukodělné zhotovení košíkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pedigový materiál, popsat technologický postup a způsob provedení košíkářského výrobku z pedigu pro použití při stolování, podle výtvarného návrhu, např. koš na chléb o rozměrech 200 x 300 mm, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit materiál, popsat technologický postup a způsob provedení drobného slaměného výrobku pro dekorativní použití v interiéru včetně vícebarevné úpravy stébel podle výtvarného návrhu, např. vánoční ozdoba - zvonek o délce 70 mm a průměru 50 mm ze stébel žitné slámy, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit materiál, popsat technologický postup a způsob provedení košíkářského výrobku z vrbového proutí podle výtvarného návrhu, např. koš na krbové dříví o velikosti do š. 430 mm x hl. 300 mm x v. 500 mm, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit materiál, popsat přípravu rákosového materiálu, stanovit techniku a technologický postup pletení základního výpletu kruhového sedáku židle minimálně o 80 dírkách s roztečí 13 až 15 mm včetně barevné úpravy rákosových vláken a fixace této barevné úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit materiál, popsat přípravu provazců z pravého sítí, stanovit techniku a technologický postup pletení výpletu opěradla židle včetně barevné úpravy výpletových vláken z pravého sítí a fixace této barevné úpravy; Minimální rozměr rámu vyplétaného opěradla je 450 x 200 mm Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat přípravu ratanového materiálu, popsat techniku a technologický postup pletení servírovacího tácu bez područek, včetně barevné úpravy výpletových vláken z ratanu a fixace této barevné úpravy Ústní ověření
g Zvolit nástroje, nářadí a pomůcky včetně měřidel pro zhotovení uvedených výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro rukodělné zhotovení košíkářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a upravit pedigový materiál pro zhotovení košíkářského výrobku z pedigu pro použití při stolování, např. koš na chléb, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
b Připravit a upravit materiál pro zhotovení drobného slaměného výrobku pro dekorativní použití v interiéru, např. vánoční ozdoba - zvonek, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
c Připravit a upravit materiál pro zhotovení drobného košíkářského výrobku z vrbového proutí, např. koš na krbové dříví, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
d Připravit a upravit materiál pro zhotovení základního výpletu kruhového sedáku židle Praktické předvedení
e Připravit a upravit materiál pro zhotovení výpletu opěradla židle Praktické předvedení
f Popsat vhodnost aplikace výše uvedených materiálů pro různé typy prostředí (např. interiér nebo exteriér) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření rukodělných košíkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit košíkářský výrobek z pedigu pro použití při stolování včetně vícebarevné úpravy prutů podle výtvarného návrhu, např. koš na chléb, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
b Zhotovit drobný slaměný výrobek pro dekorativní použití v interiéru včetně vícebarevné úpravy stébel podle výtvarného návrhu, např. vánoční ozdoba – zvonek, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
c Zhotovit drobný košíkářský výrobek z vrbového proutí podle výtvarného návrhu, např. koš na krbové dříví, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti Praktické předvedení
d Zhotovit základní výplet kruhového sedáku židle, včetně barevné úpravy rákosových vláken a fixace této barevné úpravy Praktické předvedení
e Zhotovit výplet opěradla židle, včetně barevné úpravy výpletových vláken z pravého sítí a fixace této barevné úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a rekonstrukce košíkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat umělecký sloh nebo styl předloženého poškozeného pleteného výrobku Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození výpletu, stanovit technologický postup opravy včetně vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek předloženého poškozeného pleteného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit a vyměnit poškozenou část při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečná povrchová úprava košíkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit, namíchat a aplikovat polituru pro ošetření rákosového výpletu na zhotoveném výpletu sedáku židle Praktické předvedení
b Popsat přípravu a aplikaci prostředků na čištění a ošetření ušpiněného výpletu z přírodního sítí Ústní ověření
c Popsat přípravu a aplikaci prostředků pro ošetření pleteného výrobku z přírodního ratanu Ústní ověření
d Připravit, namíchat a aplikovat prostředek pro barevnou úpravu vláken pleteného výrobku z přírodního pedigu Praktické předvedení
e Připravit, namíchat a aplikovat prostředek pro ošetření pleteného výrobku z vrbového proutí Praktické předvedení
f Popsat přípravu a aplikaci prostředků pro barevnou úpravu vláken pleteného výrobku ze stébel slámy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kosikar-a-pletar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí - zejména formou praktického předvedení - je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotoveného výrobku.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví 3 výrobky podle výtvarného návrhu a 2 základní výplety:

  • košíkářský výrobek z pedigu pro použití při stolování včetně vícebarevné úpravy prutů, např. koš na chléb o rozměrech 200 x 300 mm, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti;
  • drobný slaměný výrobek pro dekorativní použití v interiéru včetně vícebarevné úpravy stébel, např. vánoční ozdoba – zvonek o délce 70 mm a průměru 50 mm ze stébel žitné slámy, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti ;
  • košíkářský výrobek z vrbového proutí pro dekorativní použití v interiéru, např. koš na krbové dříví o velikosti do š. 430 mm x hl. 300 mm x v. 500 mm, nebo jiný výrobek srovnatelné náročnosti;
  • výplet pro kruhový sedák židle z rákosového vlákna minimálně o 80 dírkách s roztečí 13 až 15 mm;
  • výplet opěradla židle z pravého sítí, minimální rozměr rámu vyplétaného opěradla je 450 x 200 mm.

 

Autorizovaná osoba určí, zda bude uchazeč zhotovovat uvedené tři výrobky podle vlastních výtvarných návrhů nebo podle předložených návrhů autorizovanou osobou.

 

Výtvarné návrhy jsou zpracovány technikou kolorovaná kresba na kreslicích papírech minimálních rozměrů A4, max. A3.

 

Pro ověření odborné kompetence Opravy a rekonstrukce košíkářských výrobků autorizovaná osoba připraví židli s poškozeným rákosovým výpletem určenou k opravě.

 

Při hodnocení hotového výrobku bude provedena kontrola jakosti; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor