Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Vinohradnictví (41-42-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik vinař 41-074-M 4
Technik vinohradník 41-073-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik vinohradník a vinař (41-99-M/16) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik vinař 41-074-M 4
Technik vinohradník 41-073-M 4