Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zhotovitel hliněných staveb (kód:36-99-H/15) je rozvíjena profesní kvalifikací Zhotovitel hliněných staveb – dekoratér omítek (kód:36-113-H) .

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb (36-99-H/15) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zhotovitel hliněných staveb – zedník 36-111-H 3
Zhotovitel hliněných staveb – omítkář 36-112-H 3