Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technik modelových zařízení (21-44-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Slévárenský technik modelář / slévárenská technička modelářka 21-037-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Slévárenský technik modelář (21-99-M/12) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Slévárenský technik modelář / slévárenská technička modelářka 21-037-M 4
Zobrazit historické