Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Hutník operátor (21-43-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik metalurg 21-061-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik operátor 21-030-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik mistr 21-029-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Hutnictví (21-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik řízení jakosti 21-060-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik mistr 21-029-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik přípravář výroby 21-072-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Hutní technik (21-99-M/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik řízení jakosti 21-060-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik mistr 21-029-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik přípravář výroby 21-072-M 4
Hutní technik metalurg 21-061-M 4
Hutní technik technolog 21-031-M 4
Hutní technik operátor 21-030-M 4
Hutní technik dispečer 21-028-M 4
Hutní technik mistr 21-029-M 4