Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 135 oborů vzdělání

Název školního oboru Kód Úroveň
Agropodnikání 41-41-M/01
Agronom pícninář / agronomka pícninářka 41-097-M 4
Agronom/agronomka pro obiloviny 41-070-M 4
Agronom/agronomka pro okopaniny 41-096-M 4
Agronom/agronomka pro olejniny 41-075-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M 4
Aplikovaná chemie 28-44-M/01
Chemický technik analytik / chemická technička analytička 28-034-M 4
Chemický technik technolog / chemická technička technoložka 28-037-M 4
Autoelektrikář 26-57-H/01
Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H 3
Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H 3
Autoelektrikář/autoelektrikářka montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H 3
Autolakýrník 23-61-H/01
Autolakýrník – přípravář / autolakýrnice – přípravářka 23-018-H 3
Autolakýrník/autolakýrnice – finální povrchová úprava 23-019-H 3
Cestovní ruch 65-42-M/02
Pracovník/pracovnice cestovní kanceláře – specialista/specialistka pro incoming 65-034-M 4
Pracovník/pracovnice turistického informačního centra 65-027-M 4
Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu 65-021-N 5
Samostatný pracovník / samostatná pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury 65-032-N 5
Cukrář 29-54-H/01
Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků 29-012-H 3
Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů 29-007-H 3
Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva 29-002-H 3
Čalouník 33-59-H/01
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce/výrobkyně čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce/výrobkyně knoflíků 33-006-H 3
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy 33-007-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce/výrobkyně čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce/výrobkyně matracových potahů 33-008-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce/výrobkyně čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce/výrobkyně knoflíků 33-006-H 3
Výrobce/výrobkyně matrací z matracových prefabrikátů 33-009-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce/výrobkyně čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce/výrobkyně jedno- nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 33-010-H 3
Výrobce/výrobkyně knoflíků 33-006-H 3
Dlaždičské práce 36-51-E/01
Dělník/dělnice pro dlaždičské práce 36-001-E 2
Dlaždič/dlaždička prefabrikovaných dlažeb 36-044-E 2
Dřevařská výroba 33-57-E/01
Dělník/dělnice výroby bednění 33-026-E 2
Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2
Dělník/dělnice výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2
Elektrikář 26-51-H/01
Montér/montérka elektrických instalací 26-017-H 3
Montér/montérka elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér/montérka elektrických sítí 26-018-H 3
Montér/montérka hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02
Montér/montérka elektrických instalací 26-017-H 3
Montér/montérka elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér/montérka elektrických sítí 26-018-H 3
Montér/montérka hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Elektrotechnika 26-41-M/01
Elektrotechnik/elektrotechnička koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4
Elektrotechnik/elektrotechnička měřicích přístrojů 26-029-M 4
Elektrotechnik/elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4
Mechatronik/mechatronička 26-022-M 4
Fotograf 34-56-L/01
Fotograf/fotografka architektury a krajiny 34-039-M 4
Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii 34-046-M 4
Portrétní a módní fotograf/fotografka 34-038-M 4
Reklamní a produktový fotograf / reklamní a produktová fotografka 34-031-M 4
Reportážní a dokumentární fotograf/fotografka 34-047-M 4
Gastronomie 65-41-L/01
Číšník/servírka 65-008-H 3
Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů 65-004-H 3
Kuchař/kuchařka studené kuchyně 65-002-H 3
Kuchař/kuchařka teplých pokrmů 65-001-H 3
Manažer/manažerka stravovacích zařízení 65-039-M 4
Hotelnictví 65-42-M/01
Manažer/manažerka stravovacích zařízení 65-039-M 4
Manažer/manažerka ubytovacích služeb 65-040-M 4
Hutnictví 21-43-M/01
Hutní technik přípravář / technička přípravářka výroby 21-072-M 4
Hutní technik technolog / technička technoložka 21-031-M 4
Hutní technik mistr / technička mistrová 21-029-M 4
Hutní technik dispečer / technička dispečerka 21-028-M 4
Hutní technik/technička řízení jakosti 21-060-M 4
Hutník 21-52-H/01
Hutník přípravář / hutnice přípravářka vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič / hutnice tavička neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník tavič / hutnice tavička ocelí 21-004-H 3
Hutník vysokopecař / hutnice vysokopecařka 21-005-H 3
Hutník/hutnice v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník tažeč / hutnice tažečka kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř / hutnice valcířka kovů 21-008-H 3
Hutník operátor 21-43-L/01
Hutní technik mistr / technička mistrová 21-029-M 4
Hutní technik dispečer / technička dispečerka 21-028-M 4
Hutní technik operátor / technička operátorka 21-030-M 4
Hutní technik technolog / technička technoložka 21-031-M 4
Hutní technik metalurg / technička metalurgyně 21-061-M 4
Chemické práce 28-52-E/01
Dělník/dělnice v chemické výrobě 28-059-E 2
Chemik 28-52-H/01
Obsluha gumárenských zařízení 28-055-H 3
Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H 3
Chemik laborant / chemička laborantka 28-032-H 3
Chemik/chemička pro obsluhu zařízení 28-033-H 3
Chemik operátor 28-42-L/01
Technolog/technoložka gumárenské výroby 28-062-M 4
Technolog/technoložka zpracování plastů 28-060-M 4
Chemický technik analytik / chemická technička analytička 28-034-M 4
Chemický technik technolog / chemická technička technoložka 28-037-M 4
Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01
Chovatel/chovatelka exotických ptáků 41-048-M 4
Chovatel/chovatelka savců pro zájmové chovy 41-081-M 4
Chovatel/chovatelka terarijních zvířat 41-061-M 4
Chovatelství 41-43-M/02
Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M 4
Informační služby 72-41-M/01
Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka 72-003-M 4
Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti 72-005-M 4
Knihovník/knihovnice v přímých službách 72-006-M 4
Instalatér 36-52-H/01
Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář/topenářka 36-004-H 3
Jemný mechanik 23-62-H/01
Mechanik/mechanička optických přístrojů 23-030-H 3
Optik/optička pro brýlovou techniku 23-033-H 3
Vahař/vahařka 23-031-H 3
Mechanik/mechanička přístrojů a strojů 23-032-H 3
Hodinář/hodinářka pro opravy mechanických a elektronických hodin a hodinek 23-155-H 3
Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02
Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní 41-015-H 3
Kadeřník 69-51-H/01
Kadeřník/kadeřnice 69-071-H 3
Kameník 36-54-H/01
Brusič a frézař / brusička a frézařka kamene 36-007-H 3
Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-100-H 3
Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě 36-098-H 3
Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-096-H 3
Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě 36-097-H 3
Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě 36-099-H 3
Osazovač/osazovačka 36-011-H 3
Písmák/písmačka 36-012-H 3
Štípač/štípačka kamene 36-010-H 3
Kamnář 36-67-H/02
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel 36-125-H 3
Kamnář stavitel / kamnářka stavitelka kachlových kamen a kachlových sporáků 36-116-H 3
Kamnář stavitel / kamnářka stavitelka krbů 36-115-H 3
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel 36-045-H 3
Karosář 23-55-H/02
Karosář/karosářka pro opravy autoskel 23-110-H 3
Karosář/karosářka pro opravy karoserií 23-111-H 3
Karosář/karosářka pro opravy karoserií na rovnací stolici 23-113-H 3
Klempíř 23-55-H/01
Stavební klempíř/klempířka 36-053-H 3
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H 3
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny 36-107-H 3
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H 3
Strojní klempíř/klempířka 23-051-H 3
Knihař 34-57-H/01
Knihař/knihařka na automatických knihařských linkách 34-001-H 3
Knihař/knihařka na knihařských strojích 34-002-H 3
Kominík 36-56-H/01
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest  36-025-H 3
Kominík/kominice – měření spalin 36-023-H 3
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3
Kosmetické služby 69-41-L/01
Kosmetik/kosmetička 69-030-M 4
Manikér a nehtový designér / manikérka a nehtová designérka 69-024-H 3
Pedikér a nehtový designér / pedikérka a nehtová designérka 69-025-H 3
Vizážista/vizážistka 69-035-M 4
Kovář 23-57-H/01
Kovář/kovářka ruční 21-016-H 3
Kovář/kovářka strojní 21-015-H 3
Kožedělná výroba 32-41-E/01
Dělník/dělnice pro šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2
Dělník/dělnice v brašnářské výrobě 32-038-E 2
Dělník/dělnice v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2
Dělník/dělnice v sedlářské výrobě 32-043-E 2
Krejčí 31-58-H/01
Výrobce/výrobkyně pánských obleků 31-006-H 3
Výrobce/výrobkyně pánských plášťů a bund 31-007-H 3
Výrobce/výrobkyně dámských kostýmů a plášťů 31-005-H 3
Výrobce/výrobkyně sukní, halenek a šatů 31-001-H 3
Kuchař - číšník 65-51-H/01
Číšník/servírka 65-008-H 3
Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů 65-004-H 3
Kuchař/kuchařka studené kuchyně 65-002-H 3
Kuchař/kuchařka teplých pokrmů 65-001-H 3
Lesní mechanizátor 41-56-H/01
Dopravce/dopravkyně dříví 41-083-H 3
Mechanizátor/mechanizátorka výroby sazenic v lesních školkách 41-026-H 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Těžař/těžařka dříví motomanuální 41-090-H 3
Údržbář/údržbářka lesních cest 41-025-H 3
Lesnické práce 41-56-E/01
Obsluha křovinořezu 41-080-E 2
Obsluha motorové pily 41-079-E 2
Lesní dělník/dělnice v pěstební činnosti 41-084-E 2
Lesní dělník/dělnice ve školkařství 41-085-E 2
Lesnictví 41-46-M/01
Lesní technik lesník / technička lesnice pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník / technička lesnice pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik myslivec / technička myslivkyně 41-056-M 4
Lesní technik školkař / technička školkařka 41-065-M 4
Lesní technik taxátor / technička taxátorka 41-066-M 4
Lesní technik/technička pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4
Letecký mechanik 23-45-L/02
Letecký mechanik / letecká mechanička pro drak 23-096-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro letadlové agregáty 23-098-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro pohonné jednotky 23-097-M 4
Logistické a finanční služby 37-42-M/01
Logistik/logistička skladových operací 37-030-M 4
Logistik/logistička v dopravě a přepravě 37-031-M 4
Logistik/logistička výroby 37-032-M 4
Malíř a lakýrník 39-41-H/01
Lakýrník a natěrač / lakýrnice a natěračka 39-002-H 3
Malíř/malířka 39-001-H 3
Tapetář/tapetářka 39-003-H 3
Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01
Poštovní doručovatel/doručovatelka 37-017-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy I 37-021-H 3
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby II 37-020-H 3
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
Mechanik/mechanička hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů 23-093-H 3
Mechanik/mechanička kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů 23-092-M 4
Mechanik/mechanička pneuservisu nákladních vozidel a autobusů 23-088-H 3
Mechanik/mechanička podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů 23-086-H 3
Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů 23-085-M 4
Mechanik/mechanička hnacích agregátů osobních automobilů 23-102-H 3
Mechanik/mechanička pneuservisu osobních motorových vozidel 23-087-H 3
Mechanik/mechanička podvozkových systémů osobních automobilů 23-100-H 3
Mechanik/mechanička převodů osobních automobilů 23-101-H 4
Mechanik/mechanička příslušenství osobních automobilů 23-103-H 3
Mechanik/mechanička motocyklů – elektrické systémy a příslušenství 23-142-H 3
Mechanik/mechanička motocyklů – hnací agregáty a převody 23-143-H 3
Mechanik/mechanička motocyklů – předprodejní a prodejní servis 23-144-H 3
Mechanik/mechanička pneuservisu jednostopých vozidel 23-089-H 3
Mechanik/mechanička podvozků motocyklů 23-141-H 3
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02
Mechanik/mechanička plynových zařízení 36-006-H 3
Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Dílenský technolog / dílenská technoložka pro strojírenskou výrobu 23-159-M 4
Mechanik seřizovač / mechanička seřizovačka tvářecích strojů 23-160-M 4
Programátor/programátorka CNC obráběcích strojů 23-162-M 4
Mechanik seřizovač 23-45-L/51
Dílenský technolog / dílenská technoložka pro strojírenskou výrobu 23-159-M 4
Mechanik seřizovač / mechanička seřizovačka tvářecích strojů 23-160-M 4
Programátor/programátorka CNC obráběcích strojů 23-162-M 4
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01
Technik/technička pro montáž obráběcích strojů a zařízení 23-163-M 4
Technolog/technoložka montážní výroby 23-161-M 4
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/51
Technik/technička pro montáž obráběcích strojů a zařízení 23-163-M 4
Technolog/technoložka montážní výroby 23-161-M 4
Mechanizace a služby 41-45-M/01
Zemědělský mechanizátor / zemědělská mechanizátorka pro rostlinnou výrobu 41-098-M 4
Zemědělský mechanizátor / zemědělská mechanizátorka pro živočišnou výrobu 41-099-M 4
Modelář 21-53-H/01
Modelář/modelářka ve slévárenství 21-025-H 3
Montér suchých staveb 36-66-H/01
Montér/montérka suchých staveb 36-021-H 3
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01
Provozní montér/montérka kanalizací 36-166-H 3
Provozní montér/montérka vodovodů 36-171-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01
Technik/technička dřevařské výroby 33-071-M 4
Technik/technička dřevostaveb 33-070-M 4
Technik/technička nábytkářské výroby 33-072-M 4
Technik/technička stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51
Technik/technička dřevařské výroby 33-071-M 4
Technik/technička dřevostaveb 33-070-M 4
Technik/technička nábytkářské výroby 33-072-M 4
Technik/technička stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4
Nástrojař 23-52-H/01
Nástrojař/nástrojařka pro řezné nástroje 23-014-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro přípravky a měřidla 23-015-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3
Nástrojař/nástrojařka pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3
Obchodník 66-41-L/51
Expedient/expedientka velkoobchodu 66-010-M 4
Obchodní zástupce/zástupkyně velkoobchodu 66-016-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Pracovník/pracovnice odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Skladník/skladnice velkoobchodu 66-019-M 4
Obchodník 66-41-L/01
Expedient/expedientka velkoobchodu 66-010-M 4
Obchodní zástupce/zástupkyně velkoobchodu 66-016-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Pracovník/pracovnice odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Skladník/skladnice velkoobchodu 66-019-M 4
Obráběč kovů 23-56-H/01
Frézař/frézařka kovů 23-023-H 3
Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H 3
Soustružník/soustružnice kovů 23-022-H 3
Oděvní technik 31-43-L/01
Oděvní technik dispečer / technička dispečerka 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář / technička konstruktérka a modelářka 31-050-M 4
Oděvní technik mistr / technička mistrová 31-044-M 4
Oděvní technik střihač / technička střihačka 31-043-M 4
Oděvní technik technolog / technička technoložka 31-048-M 4
Oděvní technik/technička kvality 31-045-M 4
Oděvnictví 31-43-M/01
Oděvní technik dispečer / technička dispečerka 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář / technička konstruktérka a modelářka 31-050-M 4
Oděvní technik mistr / technička mistrová 31-044-M 4
Oděvní technik střihač / technička střihačka 31-043-M 4
Oděvní technik technolog / technička technoložka 31-048-M 4
Oděvní technik/technička kvality 31-045-M 4
Oděvnictví 31-43-L/51
Oděvní technik dispečer / technička dispečerka 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář / technička konstruktérka a modelářka 31-050-M 4
Oděvní technik mistr / technička mistrová 31-044-M 4
Oděvní technik střihač / technička střihačka 31-043-M 4
Oděvní technik technolog / technička technoložka 31-048-M 4
Oděvní technik/technička kvality 31-045-M 4
Operátor skladování 66-53-H/01
Manipulant/manipulantka se zbožím a materiálem 66-005-H 3
Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
Opravář/opravářka lesnické těžební techniky 41-104-H 3
Opravář/opravářka pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H 3
Opravář/opravářka štěpkovacích strojů 41-102-H 3
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
Opravář/opravářka strojů a zařízení v chovu zvířat 41-028-H 3
Opravář/opravářka strojů a zařízení v pěstování rostlin 41-027-H 3
Opravářské práce 41-55-E/01
Pomocný opravář / pomocná opravářka v rostlinné výrobě 41-135-E 2
Pomocný opravář / pomocná opravářka v živočišné výrobě 41-136-E 2
Optik 23-62-L/01
Optik/optička 23-074-M 4
Pekař 29-53-H/01
Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva 29-001-H 3
Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva 29-002-H 3
Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01
Europodkovář/europodkovářka 41-031-H 3
Podlahář 36-59-H/01
Podlahář/podlahářka dřevěných podlah 36-033-H 3
Podlahář/podlahářka laminátových podlah 36-161-H 3
Podlahář/podlahářka povlakových podlah 36-036-H 3
Pokrývač 36-69-H/01
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových 36-121-H 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových 36-067-H 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových 36-068-H 3
Polygrafie 34-41-M/01
Polygrafický technik dispečer / polygrafická technička dispečerka 34-048-M 4
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti 34-043-M 4
Polygrafický technik mistr / polygrafická technička mistrová 34-050-M 4
Polygrafický technik technolog / polygrafická technička technoložka 34-049-M 4
Prodavač 66-51-H/01
Pokladní 66-001-H 3
Prodavač/prodavačka 66-003-H 3
Skladník/skladnice 66-002-H 3
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
Sportovní masér/masérka 69-037-M 4
Reprodukční grafik 34-53-H/01
Art grafik/grafička 34-017-H 3
Operátor/operátorka DTP 34-015-H 3
Operátor/operátorka zhotovení tiskových forem 34-035-H 3
Správce/správkyně tiskových dat 34-036-H 3
Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01
Grafik/grafička pro digitální média 34-045-M 4
Operátor/operátorka DTP 34-015-H 3
Rybář 41-53-H/01
Chovatel/chovatelka vodní drůbeže 41-034-H 3
Líhňař/líhňařka 41-012-H 3
Pstruhař/pstruhařka 41-013-H 3
Rybníkář/rybníkářka 41-011-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka ryb 41-014-H 3
Rybářství 41-43-M/01
Rybářský technik / rybářská technička pro intenzivní chov ryb 41-119-M 4
Rybářský technik rybníkář / rybářská technička rybníkářka 41-118-M 4
Technik/technička pro zpracování ryb 41-120-M 4
Rybářství 41-43-L/51
Rybářský technik / rybářská technička pro intenzivní chov ryb 41-119-M 4
Rybářský technik rybníkář / rybářská technička rybníkářka 41-118-M 4
Technik/technička pro zpracování ryb 41-120-M 4
Řezník - uzenář 29-56-H/01
Balič a expedient / balička a expedientka masa, drůbeže, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 29-026-H 3
Bourač/bouračka masa 29-021-H 3
Pracovník/pracovnice porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat 29-019-H 3
Pracovník/pracovnice přepravy a ustájení jatečných zvířat 29-017-H 3
Prodavač/prodavačka výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 29-018-H 3
Řezník-uzenář / řeznice-uzenářka pro výrobu masných výrobků a drůbežích masných výrobků 29-023-H 3
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01
Strojník/strojnice sklářských zařízení pro foukací linky 28-041-H 3
Strojník/strojnice sklářských zařízení pro lisofoukací linky 28-043-H 3
Strojník/strojnice sklářských zařízení pro lisovací linky 28-044-H 3
Strojník/strojnice sklářských zařízení pro rafinační linky 28-045-H 3
Strojník/strojnice sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 28-042-H 3
Brusič skla hladinář / brusička skla hladinářka 28-075-H 3
Brusič skla hranař / brusička skla hranařka 28-076-H 3
Brusič skla kulič / brusička skla kulička 28-077-H 3
Rytec/rytkyně skla pro průmyslové rytiny 28-093-H 3
Rytec/rytkyně skla pro umělecké rytiny 28-092-H 3
Malíř skla dekoratér / malířka skla dekoratérka pestrou malbou 28-091-H 3
Malíř skla dekoratér / malířka skla dekoratérka vánočních ozdob 28-088-H 3
Malíř skla podkladář / malířka skla podkladářka 28-090-H 3
Malíř skla reliéfní malbou smaltař / malířka skla reliéfní malbou smaltařka 28-089-H 3
Tavič/tavička skloviny 28-026-H 3
Tavič/tavička skloviny na pánvových pecích 28-109-H 3
Tavič/tavička skloviny na vanových agregátech 28-110-H 3
Sklář/sklářka pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář/sklářka pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář/sklářka pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář/sklářka pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář/sklářka tvarování do forem 28-107-H 3
Sklář/sklářka tvarování z volné ruky 28-108-H 3
Sklář/sklářka pro duté sklo 28-010-H 3
Sklář/sklářka pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář/sklářka pro technické sklo 28-012-H 3
Výrobce/výrobkyně forem ze dřeva 28-024-H 3
Výrobce/výrobkyně kovových forem 28-025-H 3
Brusič/brusička skla 28-013-H 3
Rytec/rytkyně skla 28-014-H 3
Sklenář 36-62-H/01
Sklenář/sklenářka 36-049-H 3
Slévač 21-55-H/01
Formíř-jádrař / formířka-jádrařka 21-010-H 3
Tavič/tavička 21-011-H 3
Starožitník 82-48-L/01
Starožitník/starožitnice 66-022-M 4
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01
Pomocný číšník / pomocná servírka 65-012-E 2
Pomocný kuchař / pomocná kuchařka 65-005-E 2
Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
Slévárenský technik / slévárenská technička řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg / slévárenská technička metaluržka 21-057-M 4
Slévárenský technik mistr / slévárenská technička mistrová 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog / slévárenská technička technoložka 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT / slévárenská technička technoložka IT 21-076-M 4
Slévárenský technik mistr / slévárenská technička mistrová 21-036-M 4
Slévárenský technik technolog / slévárenská technička technoložka 21-038-M 4
Slévárenský technik technolog IT / slévárenská technička technoložka IT 21-076-M 4
Slévárenský technik / slévárenská technička řízení jakosti 21-058-M 4
Slévárenský technik metalurg / slévárenská technička metaluržka 21-057-M 4
Strojírenství 23-41-M/01
Technik kontrolor / technička kontrolorka jakosti ve strojírenství 23-068-M 4
Technik/technička řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4
Strojírenský technik konstruktér / strojírenská technička konstruktérka 23-104-M 4
Strojírenský technik technolog / strojírenská technička technoložka 23-105-M 4
Strojní mechanik 23-51-H/01
Zámečník/zámečnice kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Provozní zámečník/zámečnice 23-073-H 3
Montér/montérka ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Opravář/opravářka strojů a zařízení 23-001-H 3
Zámečník/zámečnice 23-003-H 3
Servisní mechanik/mechanička "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik/mechanička "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3
Šití oděvů 31-59-E/01
Šič/šička oděvních výrobků 31-034-E 2
Šití prádla 31-59-E/02
Šič/šička kusových výrobků 31-041-E 2
Štukatér 36-63-H/01
Štukatér/štukatérka 36-110-H 3
Technik dokončovacího zpracování tiskovin 34-57-L/01
Operátor/operátorka na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4
Technik modelových zařízení 21-44-L/01
Slévárenský technik modelář / slévárenská technička modelářka 21-037-M 4
Technologie potravin 29-41-M/01
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4
Technolog/technoložka v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4
Technolog/technoložka zpracování masa 29-079-M 4
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 29-095-M 4
Technolog/technoložka v pekárenství 29-096-M 4
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 29-093-M 4
Technolog/technoložka v konzervárenství 29-094-M 4
Technik/technička mlýnské laboratoře 29-084-M 4
Technolog/technoložka mlýnské výroby 29-083-M 4
Technologie potravin 29-41-L/51
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4
Technolog/technoložka v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 29-093-M 4
Technolog/technoložka v konzervárenství 29-094-M 4
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 29-095-M 4
Technolog/technoložka v pekárenství 29-096-M 4
Technik/technička pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4
Technolog/technoložka zpracování masa 29-079-M 4
Technik/technička mlýnské laboratoře 29-084-M 4
Technolog/technoložka mlýnské výroby 29-083-M 4
Technologie silikátů 28-46-M/01
Keramický technik kontrolor / keramická technička kontrolorka jakosti 28-082-M 4
Keramický technik mistr / keramická technička mistrová 28-028-M 4
Keramický technik technolog / keramická technička technoložka 28-029-M 4
Sklářský technik / sklářská technička tavení pro ruční výrobu užitkového skla 28-066-M 4
Sklářský technik dispečer / sklářská technička dispečerka pro ruční výrobu užitkového skla 28-067-M 4
Sklářský technik kontrolor / sklářská technička kontrolorka jakosti 28-087-M 4
Sklářský technik technolog / sklářská technička technoložka pro ruční výrobu užitkového skla 28-068-M 4
Tesař 36-64-H/01
Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3
Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3
Tesař/tesařka 36-051-H 3
Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01
Dělník/dělnice v oděvní výrobě 31-052-E 2
Dělník/dělnice v textilní výrobě 31-065-E 2
Textilnictví 31-41-M/01
Textilní technik desinatér / technička desinatérka 31-062-M 4
Textilní technik dispečer / technička dispečerka 31-055-M 4
Textilní technik mistr / technička mistrová 31-059-M 4
Textilní technik technolog / technička technoložka 31-060-M 4
Textilní technik/technička kvality 31-061-M 4
Textilnictví 31-41-L/51
Textilní technik desinatér / technička desinatérka 31-062-M 4
Textilní technik dispečer / technička dispečerka 31-055-M 4
Textilní technik mistr / technička mistrová 31-059-M 4
Textilní technik technolog / technička technoložka 31-060-M 4
Textilní technik/technička kvality 31-061-M 4
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
Operátor/operátorka velkoformátových digitálních tiskových strojů 34-034-H 3
Tiskař/tiskařka na ofsetových archových strojích 34-010-H 3
Tiskař/tiskařka na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař/tiskařka na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3
Operátor/operátorka jedno- a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 34-033-H 3
Tiskař/tiskařka na ofsetových archových strojích 34-010-H 3
Tiskař/tiskařka na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař/tiskařka na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01
Operátor/operátorka ofsetových archových strojů 34-053-M 4
Operátor/operátorka produkčního digitálního tiskového stroje 34-056-M 4
Tiskař/tiskařka na sítotiskových strojích 34-013-H 3
Tiskař/tiskařka na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3
Truhlář 33-56-H/01
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice výroby koster pro čalouněný nábytek 33-036-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice pro povrchovou úpravu nábytku 33-019-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu 33-047-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě 33-058-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice navalování povrchů v nábytkářské výrobě 33-059-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice tvarového broušení v nábytkářské výrobě 33-061-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě 33-062-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice výroby ohýbaného nábytku a dílců z vrstveného dřeva 33-067-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice výroby sesazenek 33-018-H 3
Dílenský montážník / dílenská montážnice nábytku 33-020-H 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3
Pracovník/pracovnice dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3
Pracovník/pracovnice plošného broušení v nábytkářské výrobě 33-060-H 3
Stavební truhlář/truhlářka 33-002-H 3
Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka 33-001-H 3
Truhlář/truhlářka pro obklady, schodiště a podlahy 33-024-H 3
Truhlář/truhlářka pro příčky a vestavěný nábytek 33-023-H 3
Truhlář/truhlářka pro výrobu oken a dveří 33-022-H 3
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01
Dělník/dělnice čištění a kontroly dílců, balení výrobků 33-021-E 2
Dělník/dělnice pro přípravu nábytkových povrchů 33-029-E 2
Dělník/dělnice v čalounické výrobě 33-066-E 2
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02
Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3
Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01
Umělecký kovář / umělecká kovářka 82-003-H 3
Umělecký zámečník / umělecká zámečnice 82-004-H 3
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01
Umělecký kovář / umělecká kovářka 82-003-H 3
Umělecký zámečník / umělecká zámečnice 82-004-H 3
Umělecký pozlacovač 82-51-H/07
Umělecký pozlacovač / umělecká pozlacovačka 82-012-H 3
Umělecký štukatér 82-51-H/06
Umělecký štukatér / umělecká štukatérka 82-011-H 3
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02
Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3
Včelař 41-51-H/02
Chovatel/chovatelka včel 41-035-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka včelích produktů 41-036-H 3
Vinohradnictví 41-42-M/01
Technik vinař / technička vinařka 41-074-M 4
Technik vinohradník / technička vinohradnice 41-073-M 4
Vodař 36-65-H/01
Hrázný a jezný / hrázná a jezná 36-014-H 3
Poříčný/poříčná 36-018-H 3
Vodař/vodařka – údržba vodních toků 36-019-H 3
Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka smyčcových hudebních nástrojů 33-038-M 4
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka smyčců 33-039-M 4
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 33-040-M 4
Výrobce/výrobkyně součástek strunných hudebních nástrojů 33-041-M 4
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dechových dřevěných hudebních nástrojů 33-048-M 4
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dechových žesťových hudebních nástrojů 33-049-M 4
Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01
Glazovač/glazovačka keramiky 28-030-H 3
Obráběč/obráběčka keramiky 28-009-H 3
Obsluha pálicích pecí 28-008-H 3
Pracovník/pracovnice přípravy keramických hmot 28-031-H 3
Točíř/točířka keramiky 28-007-H 3
Vylévač/vylévačka keramiky 28-005-H 3
Výrobce/výrobkyně lisované keramiky 28-006-H 3
Výrobce/výrobkyně sádrových forem 28-004-H 3
Keramik modelář / keramička modelářka 28-002-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3
Dekoratér/dekoratérka keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů 28-63-H/01
Výrobce/výrobkyně skleněné bižuterie 28-018-H 3
Výrobce/výrobkyně kovové bižuterie 28-019-H 3
Foukač/foukačka skleněných vánočních ozdob 28-105-H 3
Malíř/malířka skleněných vánočních ozdob 28-106-H 3
Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01
Brašnář/brašnářka 32-001-H 3
Sedlář/sedlářka 32-002-H 3
Rukavičkář/rukavičkářka 32-003-H 3
Výrobce obuvi 32-54-H/01
Obuvník/obuvnice pro krojovou obuv 32-047-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu 32-007-H 3
Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3
Obuvník/obuvnice pro výrobu ortopedické obuvi 32-009-H 3
Obuvník/obuvnice pro spodkovou výrobu obuvi 32-050-H 3
Svrškař/svrškařka 32-010-H 3
Vysekávač/vysekávačka 32-011-H 3
Výrobce pokrývek hlavy 31-62-H/01
Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3
Modista/modistka 31-038-H 3
Výrobce potravin 29-51-H/01
Vinař/vinařka 29-060-H 3
Obsluha mlýnských strojů 29-038-H 3
Obsluha zařízení sil 29-039-H 3
Skladník, balič a expedient / skladnice, balička a expedientka mlýnských výrobků 29-040-H 3
Mlékař/mlékařka 29-036-H 3
Sýrař/sýrařka 29-037-H 3
Pracovník/pracovnice příjmu surovin pro výrobu potravin 29-089-H 3
Pracovník/pracovnice výroby potravin 29-090-H 3
Skladník a distributor / skladnice a distributorka potravin 29-091-H 3
Pracovník/pracovnice spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3
Pracovník/pracovnice stáčíren piva 29-099-H 3
Pracovník/pracovnice varny pivovaru 29-059-H 3
Výrobce textilií 31-57-H/01
Plsťař/plsťařka 31-037-H 3
Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3
Zušlechťovač/zušlechťovačka plsti 31-047-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tiskař/tiskařka na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Pletař/pletařka 31-042-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Výrobce/výrobkyně technických textilií 31-064-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Zahradnické práce 41-52-E/01
Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví 41-004-E 2
Údržbář/údržbářka veřejné zeleně 41-033-E 2
Vazač/vazačka květin 41-032-E 2
Zahradnictví 41-44-M/01
Agronom zelinář / agronomka zelinářka 41-110-M 4
Florista aranžér / floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář / technička květinářka 41-116-M 4
Technik ovocnář / technička ovocnářka 41-114-M 4
Technik školkař / technička školkařka 41-113-M 4
Technik/technička realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Zahradnictví 41-44-L/51
Agronom zelinář / agronomka zelinářka 41-110-M 4
Florista aranžér / floristka aranžérka 41-125-M 4
Technik květinář / technička květinářka 41-116-M 4
Technik ovocnář / technička ovocnářka 41-114-M 4
Technik školkař / technička školkařka 41-113-M 4
Technik/technička realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Zahradník 41-52-H/01
Florista/floristka 41-008-H 3
Květinář/květinářka 41-037-H 3
Ovocnář/ovocnářka 41-005-H 3
Sadovník/sadovnice 41-007-H 3
Školkař/školkařka 41-006-H 3
Zelinář/zelinářka 41-009-H 3
Zedník 36-67-H/01
Zedník/zednice 36-020-H 3
Montér/montérka zdicích systémů 36-056-H 3
Omítkář/omítkářka 36-057-H 3
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka prasat 41-045-H 3
Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka skotu 41-044-H 3
Pěstitel/pěstitelka základních plodin 41-043-H 3
Zemědělské práce 41-51-E/01
Zemědělský dělník / zemědělská dělnice 41-086-E 2
Zlatník a klenotník 82-51-H/03
Zlatník a klenotník / zlatnice a klenotnice 82-013-H 3
Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01
Kožařský technik designér a modelář / kožařská technička designérka a modelářka 32-017-M 4
Kožařský technik kontrolor / kožařská technička kontrolorka kvality 32-015-M 4
Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka výroby obuvi 32-016-M 4
Technik technolog / technička technoložka pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Kožařský technik designér a modelář / kožařská technička designérka a modelářka 32-017-M 4
Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka výroby obuvi 32-016-M 4
Kožařský technik vedoucí / kožařská technička vedoucí výrobního provozu 32-019-M 4
Technik technolog / technička technoložka pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Kožařský technik kontrolor / kožařská technička kontrolorka kvality 32-015-M 4
Kožařský technik mistr / kožařská technička mistrová 32-018-M 4
Kožařský technik návrhář a modelář / kožařská technička návrhářka a modelářka brašnářských výrobků 32-045-M 4
Technik technolog / technička technoložka pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Technolog/technoložka gumárenské výroby 28-062-M 4
Technolog/technoložka zpracování plastů 28-060-M 4
Kožařský technik designér a modelář / kožařská technička designérka a modelářka 32-017-M 4
Kožařský technik mistr / kožařská technička mistrová 32-018-M 4
Kožařský technik technolog / kožařská technička technoložka výroby obuvi 32-016-M 4
Technik technolog / technička technoložka pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4
Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01
Košíkář a pletař / košíkářka a pletařka 33-052-H 3
Železničář 37-52-H/01
Dozorce/dozorkyně výhybek 37-006-H 3
Signalista/signalistka 37-008-H 3
Tranzitér/tranzitérka 37-014-H 3
Vedoucí posunu 37-012-H 3
Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H 3
Operátor/operátorka železniční dopravy 37-009-H 3
Posunovač/posunovačka 37-013-H 3
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H 3
Signalista/signalistka 37-008-H 3
Tranzitér/tranzitérka 37-014-H 3