Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 163 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Asfaltér/asfaltérka 36-002-E Platný 2
Asistent/asistentka v zeměměřictví 36-146-E Platný 2
Betonář/betonářka 36-052-H Platný 3
Brusič a frézař / brusička a frézařka kamene 36-007-H Platný 3
Dělník/dělnice pro dlaždičské práce 36-001-E Platný 2
Dělník/dělnice v kamenické výrobě 36-016-E Platný 2
Diagnostik/diagnostička kanalizační sítě 36-075-H Platný 3
Diagnostik/diagnostička vodovodní sítě 36-076-H Platný 3
Dlaždič/dlaždička 36-181-H Platný 3
Dlaždič/dlaždička prefabrikovaných dlažeb 36-044-E Platný 2
Hrázný a jezný / hrázná a jezná 36-014-H Platný 3
Chlorovač/chlorovačka 36-009-H Platný 3
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů 36-158-T Platný 7
Instruktor/instruktorka lešenářské techniky 36-083-M Platný 4
Izolatér/izolatérka pro montáž vnějších potrubních rozvodů 36-162-H Platný 3
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel 36-125-H Platný 3
Kamnář montér / kamnářka montérka kamen na biomasu 36-117-H Platný 3
Kamnář montér / kamnářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 36-147-H Platný 3
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel 36-045-H Platný 3
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy 36-160-H Platný 3
Kamnář stavitel / kamnářka stavitelka kachlových kamen a kachlových sporáků 36-116-H Platný 3
Kamnář stavitel / kamnářka stavitelka krbů 36-115-H Platný 3
Kamnář technik / kamnářka technička 36-114-M Platný 4
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel 36-055-M Platný 4
Kominík – revizní technik spalinových cest 36-024-H Platný 4
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest  36-025-H Platný 3
Kominík/kominice – měření spalin 36-023-H Platný 3
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek 36-017-H Platný 3
Koordinátor/koordinátorka BIM pro facility management 36-193-R Platný 6
Koordinátor/koordinátorka BIM pro investorskou přípravu stavby 36-189-R Platný 6
Koordinátor/koordinátorka BIM pro kontrolu provádění stavby z pozice stavebníka 36-190-R Platný 6
Koordinátor/koordinátorka BIM pro projektovou přípravu stavby 36-191-R Platný 6
Koordinátor/koordinátorka BIM pro provádění staveb 36-192-R Platný 6
Lamač/lamačka 36-013-H Platný 3
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice 36-103-E Platný 2
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka 36-102-H Platný 3
Mechanik/mechanička plynových zařízení 36-006-H Platný 3
Montér/montérka betonových stavebních konstrukcí 36-129-H Platný 3
Montér/montérka dřevěných stavebních konstrukcí 36-128-H Platný 3
Montér/montérka hydroizolací plochých střech 36-038-H Platný 3
Montér/montérka hydroizolací spodní stavby 36-039-H Platný 3
Montér/montérka izolací proti chemickým vlivům 36-043-H Platný 3
Montér/montérka kovových stavebních konstrukcí 36-094-H Platný 3
Montér/montérka protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov 36-042-H Platný 3
Montér/montérka půdních vestaveb 36-064-H Platný 3
Montér/montérka skleněných a plastových stavebních konstrukcí 36-127-H Platný 3
Montér/montérka suchých podlah 36-065-H Platný 3
Montér/montérka suchých staveb 36-021-H Platný 3
Montér/montérka tepelných foukaných izolací 36-101-H Platný 3
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení 36-040-H Platný 3
Montér/montérka tepelných stříkaných izolací 36-130-H Platný 3
Montér/montérka vnějších potrubních rozvodů z oceli 36-086-H Platný 3
Montér/montérka vnějších potrubních rozvodů z plastů 36-088-H Platný 3
Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H Platný 3
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H Platný 3
Montér/montérka vodoměrů 36-144-H Platný 3
Montér/montérka vratových systémů 36-172-H Platný 3
Montér/montérka výplní stavebních otvorů 36-054-H Platný 3
Montér/montérka zateplovacích systémů 36-022-H Platný 3
Montér/montérka zavěšených fasád 36-151-H Platný 3
Montér/montérka zdicích systémů 36-056-H Platný 3
Obkladač/obkladačka 36-164-H Platný 3
Obkladač/obkladačka v prefabrikaci 36-109-E Platný 2
Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví 36-194-M Platný 4
Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-100-H Platný 3
Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě 36-159-M Platný 4
Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě 36-098-H Platný 3
Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-096-H Platný 3
Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě 36-097-H Platný 3
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 36-026-H Platný 3
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě 36-015-H Platný 3
Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě 36-099-H Platný 3
Odečítač/odečítačka vodoměrů 36-145-H Platný 3
Omítkář/omítkářka 36-057-H Platný 3
Osazovač/osazovačka 36-011-H Platný 3
Písmák/písmačka 36-012-H Platný 3
Podlahář/podlahářka dřevěných podlah 36-033-H Platný 3
Podlahář/podlahářka laminátových podlah 36-161-H Platný 3
Podlahář/podlahářka povlakových podlah 36-036-H Platný 3
Podlahář/podlahářka průmyslových podlah 36-082-H Platný 3
Podlahář/podlahářka sportovních podlah 36-081-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými 36-122-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými 36-123-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice 36-070-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových 36-121-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových 36-067-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových 36-068-H Platný 3
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin z přírodní břidlice 36-069-H Platný 3
Poříčný/poříčná 36-018-H Platný 3
Pracovník/pracovnice pro bezvýkopové technologie 36-139-H Platný 3
Pracovník/pracovnice údržby a technického dozoru 36-175-H Platný 3
Projektant/projektantka lešení 36-084-N Platný 5
Provozní montér/montérka kanalizací 36-166-H Platný 3
Provozní montér/montérka vodovodů 36-171-H Platný 3
Revizní technik/technička nízkotlakých kotelen 36-091-M Platný 4
Rozpočtář/rozpočtářka staveb 36-170-N Platný 5
Samostatný vodárenský technik / samostatná vodárenská technička technicko-provozního reportingu 36-178-R Platný 6
Samostatný vodárenský technik / samostatná vodárenská technička telemetrie a automatizace 36-177-R Platný 6
Silničář/silničářka pro dopravní značení 36-180-H Platný 3
Sklenář/sklenářka 36-049-H Platný 3
Specialista/specialistka BIM pro podporu facility managementu 36-185-M Platný 4
Specialista/specialistka BIM pro provádění staveb 36-186-M Platný 4
Specialista/specialistka BIM pro tvorbu a správu produktových informací 36-188-M Platný 4
Specialista/specialistka BIM pro užití systémů pro zpracování dokumentace staveb 36-187-M Platný 4
Stavební dělník/dělnice 36-126-E Platný 2
Stavební klempíř/klempířka 36-053-H Platný 3
Stavební klempíř/klempířka plechových fasád 36-104-H Platný 3
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H Platný 3
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny 36-107-H Platný 3
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce 36-108-H Platný 3
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H Platný 3
Stavební zámečník/zámečnice 36-059-H Platný 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H Platný 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H Platný 3
Strojník/strojnice pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H Platný 3
Studnař/studnařka 36-060-H Platný 3
Studnař/studnařka kopaných studní 36-135-H Platný 3
Studnař/studnařka vrtaných studní 36-136-H Platný 3
Studnař/studnařka vrtů pro tepelná čerpadla 36-137-H Platný 3
Studnař/studnařka vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody 36-138-H Platný 3
Štípač/štípačka kamene 36-010-H Platný 3
Štukatér/štukatérka 36-110-H Platný 3
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě 36-095-N Platný 5
Technik dispečer / technička dispečerka odpadních vod 36-167-M Platný 4
Technik dispečer / technička dispečerka pitné vody 36-168-M Platný 4
Technik/technička čištění odpadních vod 36-124-M Platný 4
Technik/technička kanalizačních sítí 36-143-M Platný 4
Technik/technička odvodňovacích soustav 36-157-M Platný 4
Technik/technička pro dopravní stavby 36-132-M Platný 4
Technik/technička pro pozemní stavby 36-131-M Platný 4
Technik/technička pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 36-133-M Platný 4
Technik/technička pro techniku prostředí staveb 36-134-M Platný 4
Technik/technička protierozních opatření 36-169-M Platný 4
Technik/technička úpravy vody 36-140-M Platný 4
Technik/technička vodovodních sítí 36-141-M Platný 4
Technik/technička závlahových soustav 36-156-M Platný 4
Technolog/technoložka odpadních vod 36-165-M Platný 4
Technolog/technoložka pitné vody 36-142-M Platný 4
Tesař/tesařka 36-051-H Platný 3
Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H Platný 3
Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb 36-073-H Platný 3
Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí 36-072-H Platný 3
Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H Platný 3
Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 36-148-H Platný 3
Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu 36-149-H Platný 3
Topenář/topenářka 36-004-H Platný 3
Tunelář/tunelářka 36-061-H Platný 3
Vodárenský specialista / vodárenská specialistka telemetrie a automatizace 36-179-T Platný 7
Vodárenský technik / vodárenská technička telemetrie a automatizace 36-080-N Platný 5
Vodař/vodařka – údržba vodních toků 36-019-H Platný 3
Vodohospodářský technik / vodohospodářská technička správy vodního toku 36-155-M Platný 4
Vodohospodářský technik dispečer / vodohospodářská technička dispečerka 36-154-M Platný 4
Vodohospodářský technik hrázný jezný / vodohospodářská technička hrázná jezná 36-153-M Platný 4
Vorař stavitel / vorařka stavitelka vorů 36-184-H Platný 3
Vzorkař/vzorkařka odpadních vod 36-078-H Platný 3
Vzorkař/vzorkařka pitné vody 36-079-H Platný 3
Zedník šamotář / zednice šamotářka 36-163-H Platný 3
Zedník/zednice 36-020-H Platný 3
Zhotovitel hliněných staveb – omítkář / zhotovitelka hliněných staveb – omítkářka 36-112-H Platný 3
Zhotovitel hliněných staveb – zedník / zhotovitelka hliněných staveb – zednice 36-111-H Platný 3
Zhotovitel/zhotovitelka hliněných staveb – dekoratér/dekoratérka omítek 36-113-H Platný 3
Zpracovatel/zpracovatelka dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě 36-173-M Platný 4
Železář/železářka 36-062-H Platný 3