Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro obsluhu a údržbu strojů, strojních zařízení a výrobních linek v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vysvětlit význam údajů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat konstrukci stroje podle zadání Ústní ověření
c Popsat výkonové parametry stroje podle zadání Ústní ověření
d Popsat tolerance výrobků podle jednotlivých typů opracování a způsob její kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologických postupech strojního opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup strojního opracování kamene odpovídající zadanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup strojního opracování kamene a zdůvodnit výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy BOZP a orientovat se v nich Ústní ověření
b Vyjmenovat a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
d Popsat možnosti ochrany životního prostředí a uvést zásady zacházení se škodlivými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování programů pro programově řízené stroje, strojní zařízení a výrobní linky v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat, případně upravit program pro programově řízený stroj nebo výrobní linku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit a seřídit stroje, strojní zařízení nebo výrobní linku pro strojní opracování kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat řídicí prvky programově řízeného stroje Ústní ověření
b Popsat programové vybavení stroje Ústní ověření
c Obsluhovat programově řízený stroj a zařízení pro strojní opracování kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat údržbu programově řízených strojů a strojního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha programově řízených výrobních linek v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat řídicí prvky výrobní linky Ústní ověření
b Popsat programové vybavení linky Ústní ověření
c Obsluhovat výrobní linku pro strojní opracování kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat údržbu programově řízené výrobní linky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101960).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání na určitém úseku kamenické výroby.

U odborné kompetence Orientace v technologických postupech strojního opracování kamene, kritérium a), určí autorizovaná osoba druh výrobku a jeho parametry, podle kterého uchazeč stanoví technologický postup při výrobě. Zadané úkoly se budou vztahovat ke konkrétní kamenické výrobě a místu konání zkoušky.

U odborných kompetencí Zpracování programů pro programově řízené stroje, strojní zařízení a výrobní linky v kamenické výrobě, kritérium b); Obsluha a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě, kritérium c); Obsluha programově řízených výrobních linek v kamenické výrobě, kritérium c); se u strojního opracování kamene jedná o provádění následujících pracovních operací, např. řezání, broušení, leštění kamene, případně dalších. Tyto pracovní operace se provádí na specifických strojích, proto bude autorizovaná osoba zadávat úkoly tak, aby se vždy vztahovaly ke konkrétní kamenické výrobě a místu konání zkoušky.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení by měl být kladen důraz:

  • na bezpečné provádění všech pracovních úkonů
  • organizaci práce
  • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
  • dodržování předepsaných technologických postupů
  • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů
  • samostatnost při rozhodování
  • ekonomické hledisko při výrobě a zpracování

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha