Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 91 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Báňský úpravář / báňská úpravářka uhlí 21-001-H Platný 3
Báňský úpravář / báňská úpravářka uranu 21-067-H Platný 3
Dispečer/dispečerka důlní výroby 21-064-M Platný 4
Dispečer/dispečerka lomové těžby 21-063-M Platný 4
Důlní elektrikář/elektrikářka silnoproudých zařízení 21-091-H Platný 3
Expedient/expedientka metalurgických výrobků 21-044-H Platný 3
Formíř-jádrař / formířka-jádrařka 21-010-H Platný 3
Horník kombajnér / hornice kombajnérka rubání a ražení 21-033-H Platný 3
Horník předák / hornice předačka rubání a ražení 21-034-H Platný 3
Horník/hornice v ostatních činnostech v dole 21-035-H Platný 3
Hutní technik dispečer / technička dispečerka 21-028-M Platný 4
Hutní technik metalurg / technička metalurgyně 21-061-M Platný 4
Hutní technik mistr / technička mistrová 21-029-M Platný 4
Hutní technik operátor / technička operátorka 21-030-M Platný 4
Hutní technik přípravář / technička přípravářka výroby 21-072-M Platný 4
Hutní technik technolog / technička technoložka 21-031-M Platný 4
Hutní technik/technička řízení jakosti 21-060-M Platný 4
Hutník přípravář / hutnice přípravářka vsázky aglomerace 21-002-H Platný 3
Hutník tavič / hutnice tavička neželezných kovů 21-006-H Platný 3
Hutník tavič / hutnice tavička ocelí 21-004-H Platný 3
Hutník tažeč / hutnice tažečka kovů 21-007-H Platný 3
Hutník valcíř / hutnice valcířka kovů 21-008-H Platný 3
Hutník vysokopecař / hutnice vysokopecařka 21-005-H Platný 3
Hutník/hutnice v recyklaci neželezných kovů 21-024-H Platný 3
Hydraulikář/hydraulikářka v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H Platný 3
Klapkař/klapkařka 21-032-H Platný 3
Koksař/koksařka obsluha baterií 21-022-H Platný 3
Koksař/koksařka obsluha chemické části koksovny 21-023-H Platný 3
Kovárenský technik mistr / kovárenská technička mistrová 21-046-M Platný 4
Kovárenský technik technolog / kovárenská technička technoložka 21-047-M Platný 4
Kovárenský technik technolog / kovárenská technička technoložka tepelného zpracování kovů 21-062-M Platný 4
Kovář/kovářka ruční 21-016-H Platný 3
Kovář/kovářka strojní 21-015-H Platný 3
Laborant/laborantka v metalurgii 21-059-H Platný 3
Lisař – seřizovač / lisařka – seřizovačka na automatizovaných linkách 21-009-H Platný 3
Lisař/lisařka na protlačovacích lisech 21-039-H Platný 3
Lisař/lisařka na strojích s manuální obsluhou 21-040-H Platný 3
Mechanik/mechanička geologicko-průzkumných zařízení 21-017-H Platný 3
Metalograf/metalografka 21-077-M Platný 4
Modelář/modelářka ve slévárenství 21-025-H Platný 3
Narážeč/narážečka 21-069-H Platný 3
Obsluha nakládacích a přibírkových strojů v dole 21-070-H Platný 3
Obsluha strojů a zařízení v dole 21-087-H Platný 3
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 21-003-H Platný 3
Obsluha třídírny uranu 21-065-H Platný 3
Obsluha úpravny kamene 21-019-H Platný 3
Operátor/operátorka 3D tiskáren slévárenských forem a jader 21-083-M Platný 4
Operátor/operátorka pásové dopravy 21-074-M Platný 4
Plynoměřič/plynoměřička v dole 21-078-H Platný 3
Pracovník/pracovnice protiotřesové prevence v dole 21-085-H Platný 3
Pracovník/pracovnice protiprůtržové prevence v dole 21-086-H Platný 3
Pracovník/pracovnice údržby dopravních tratí v dole 21-079-H Platný 3
Pracovník/pracovnice výplachového servisu 21-045-M Platný 4
Pracovník/pracovnice výzkumu vrtů a sond 21-066-M Platný 4
Prachoměřič/prachoměřička v dole 21-084-H Platný 3
Provozní těžař/těžařka ropy a plynu 21-012-H Platný 3
Provozní zámečník/zámečnice v dole 21-081-H Platný 3
Řidič/řidička důlní kolejové lokomotivy 21-050-H Platný 3
Řidič/řidička kolesového nakladače 21-020-H Platný 3
Řidič/řidička pásového vozu 21-021-H Platný 3
Řidič/řidička rypadla 21-018-H Platný 3
Řidič/řidička velkostroje 21-014-M Platný 4
Řidič/řidička závěsné lokomotivy v dole 21-051-H Platný 3
Servisní technik/technička karotážních přístrojů 21-055-M Platný 4
Slévárenský technik / slévárenská technička řízení jakosti 21-058-M Platný 4
Slévárenský technik metalurg / slévárenská technička metaluržka 21-057-M Platný 4
Slévárenský technik mistr / slévárenská technička mistrová 21-036-M Platný 4
Slévárenský technik modelář / slévárenská technička modelářka 21-037-M Platný 4
Slévárenský technik technolog / slévárenská technička technoložka 21-038-M Platný 4
Slévárenský technik technolog IT / slévárenská technička technoložka IT 21-076-M Platný 4
Strojník/strojnice degazační stanice 21-080-H Platný 3
Tavič/tavička 21-011-H Platný 3
Technik/technička karotáže a perforace 21-052-M Platný 4
Technik/technička protiprašné prevence v dole 21-097-M Platný 4
Technik/technička přípravy důlní výroby 21-053-M Platný 4
Technik/technička přípravy lomové těžby 21-049-M Platný 4
Technik/technička řízení montáže a údržby strojní dopravy 21-073-M Platný 4
Technik/technička technického rozvoje v uhelném dole 21-096-M Platný 4
Technolog/technoložka důlního díla 21-056-M Platný 4
Technolog/technoložka lomové těžby 21-102-M Platný 4
Technolog/technoložka těžby ropy a zemního plynu 21-026-M Platný 4
Vedoucí důlní klimatizace 21-088-M Platný 4
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu 21-027-M Platný 4
Vedoucí těžebního úseku v uhelném dole 21-098-M Platný 4
Vrtač/vrtačka pro trhací práce 21-068-H Platný 3
Vrtač/vrtačka průzkumných vrtů 21-013-H Platný 3
Vrtač/vrtačka v dole 21-054-H Platný 3
Výplachový technik / výplachová technička 21-048-M Platný 4
Vzorkař/vzorkařka štěrků a kameniva 21-103-H Platný 3
Vzorkař/vzorkařka uhlí 21-104-H Platný 3
Zámečník/zámečnice pro závěsnou dráhu v dole 21-082-H Platný 3