Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 78 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Autoelektrikář elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H Platný 3
Autoelektrikář elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H Platný 3
Autoelektrikář montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H Platný 3
Elektrická zařízení 26-010-E Platný 2
Elektrické instalace 26-008-E Platný 2
Elektrické rozvody 26-009-E Platný 2
Elektromechanik kontroly kvality 26-069-H Platný 3
Elektromechanik lanové dráhy 26-034-H Platný 3
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení 26-043-H Platný 3
Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení 26-085-H Platný 3
Elektromechanik pro TZ 26-004-H Platný 3
Elektromechanik pro výtahy 26-011-H Platný 3
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 26-028-H Platný 3
Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 26-032-M Platný 4
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie 26-052-H Platný 3
Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H Platný 3
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení 26-078-M Platný 4
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M Platný 4
Elektrotechnik kontrolor kvality 26-079-M Platný 4
Elektrotechnik měřicích přístrojů 26-029-M Platný 4
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID 26-033-M Platný 4
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 26-024-M Platný 4
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M Platný 4
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 26-074-M Platný 4
Letecký mechanik pro avioniku 26-087-M Platný 4
Mechanik silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 26-094-H Platný 3
Mechatronik 26-022-M Platný 4
Montér bezdrátových sítí 26-054-M Platný 4
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily 26-036-H Platný 3
Montér elektrických instalací 26-017-H Platný 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H Platný 3
Montér elektrických sítí 26-018-H Platný 3
Montér elektrorozvodných sítí 26-048-H Platný 3
Montér hromosvodů 26-021-H Platný 3
Montér inteligentních elektroinstalací 26-037-H Platný 3
Montér kabelových technologií pro silnoproud 26-013-H Platný 3
Montér měření dodávky a spotřeby elektrické energie 26-091-H Platný 3
Montér metalických kabelů 26-053-H Platný 3
Montér optických kabelů 26-055-H Platný 3
Montér prací pod napětím NN 26-039-H Platný 3
Montér prací pod napětím NN do 1000 V 26-049-H Platný 3
Montér slaboproudých metalických sítí 26-026-H Platný 3
Montér smart grids pro rozvodné sítě 26-082-M Platný 4
Montér tepelných čerpadel 26-012-H Platný 3
Montér/montérka izolovaných vedení 26-038-H Platný 3
Montér/montérka měření v elektroenergetice 26-081-H Platný 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H Platný 3
Montér/montérka vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím 26-071-H Platný 3
Obsluha skladování energie pomocí bateriových článků 26-084-H Platný 3
Operátor horkovodních energetických zařízení 26-060-M Platný 4
Operátor parních energetických zařízení 26-061-M Platný 4
Operátor turbíny 26-075-M Platný 4
Programátor PLC 26-064-N Platný 5
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení kvality 26-080-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje 26-027-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu 26-063-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj 26-045-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID 26-046-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 26-031-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-067-N Platný 5
Samostatný projektant elektroenergetických sítí 26-041-R Platný 6
Samostatný projektant elektroenergetických stanic 26-040-R Platný 6
Samostatný světelný technik 26-083-R Platný 6
Samostatný technik scénického osvětlení 26-050-R Platný 6
Samostatný technik zvuku 26-047-R Platný 6
Servisní pracovník mobilních komunikačních zařízení 26-086-H Platný 3
Servisní technik bezdrátových sítí 26-059-M Platný 4
Servisní technik/technička metalických sítí 26-056-M Platný 4
Správce sítí pro malé a střední organizace 26-002-M Platný 4
Stavbyvedoucí energetických zařízení 26-051-M Platný 4
Technik inteligentních elektroinstalací 26-042-M Platný 4
Technik inženýrinku 26-058-M Platný 4
Technik optických sítí 26-057-M Platný 4
Technik PC a periferií 26-023-H Platný 3
Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 26-030-M Platný 4
Technik údržby ochran 26-072-M Platný 4
Technik/technička měření v elektroenergetice 26-073-M Platný 4
Technik/technička provozu malé elektrárny 26-070-M Platný 4