Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 65 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Administrátor pošt 37-039-M Platný 4
Dispečer poštovních sběrných přepravních uzlů 37-038-M Platný 4
Dispečer silniční nákladní dopravy 37-055-M Platný 4
Dispečer silniční osobní dopravy 37-056-M Platný 4
Dispečer údržby silnic 37-003-M Platný 4
Dispečer železniční dopravy 37-061-N Platný 5
Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M Platný 4
Dozorce depa 37-033-M Platný 4
Dozorce výhybek 37-006-H Platný 3
Hradlář, Hláskař 37-010-H Platný 3
Informátor v dopravě 37-024-H Platný 3
Komandující 37-034-M Platný 4
Kontrolor kvality dopravy 37-028-M Platný 4
Kontrolor přepravy cestujících 37-029-M Platný 4
Kontrolor vozby 37-062-N Platný 5
Kurýr 37-040-E Platný 2
Logistik skladových operací 37-030-M Platný 4
Logistik v dopravě a přepravě 37-031-M Platný 4
Logistik výroby 37-032-M Platný 4
Nákladní pokladník železniční dopravy 37-044-M Platný 4
Návěstní spojový dozorce 37-069-M Platný 4
Návěstní technik 37-068-M Platný 4
Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin 37-070-H Platný 3
Obsluha regálových zakladačů 37-071-H Platný 3
Odborný pracovník obsluhy pošty 37-025-M Platný 4
Odborný referent pro bezpečnost přepravy 37-064-M Platný 4
Odborný referent pro pojištění a reklamace v přepravě 37-065-M Platný 4
Operátor poštovních informačních služeb 37-026-M Platný 4
Operátor železniční dopravy 37-009-H Platný 3
Osobní pokladník železniční dopravy 37-045-M Platný 4
Pokladník pošty 37-051-M Platný 4
Posunovač 37-013-H Platný 3
Poštovní doručovatel 37-017-H Platný 3
Pracovník poštovní přepážky univerzální 37-018-M Platný 4
Pracovník poštovní přepravy I 37-021-H Platný 3
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz 37-027-M Platný 4
Pracovník poštovních distribučních služeb 37-035-E Platný 2
Pracovník vnitřní poštovní služby I 37-059-E Platný 2
Pracovník vnitřní poštovní služby II 37-020-H Platný 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H Platný 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy 37-050-M Platný 4
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby III 37-049-M Platný 4
Provozní deklarant/deklarantka mezinárodního poštovního provozu 37-036-M Platný 4
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H Platný 3
Referent železniční dopravy 37-063-M Platný 4
Reklamant v poštovním provozu 37-037-M Platný 4
Řidič silniční nákladní dopravy 37-042-H Platný 3
Řidič silniční osobní dopravy 37-041-H Platný 3
Signalista 37-008-H Platný 3
Směnař v poštovním provozu 37-048-M Platný 4
Staniční dozorce 37-005-H Platný 3
Strojmistr železniční dopravy 37-060-N Platný 5
Technik dopravních a mechanizačních prostředků pro opravy a údržbu silnic 37-004-M Platný 4
Tranzitér 37-014-H Platný 3
Traťový dělník 37-066-E Platný 2
Traťový dělník obchůzkář 37-067-E Platný 2
Vazač břemen 37-043-H Platný 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 37-011-H Platný 3
Vedoucí posunu 37-012-H Platný 3
Vedoucí poštovního oddělení 37-047-M Platný 4
Vedoucí pošty II 37-078-M Platný 4
Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H Platný 3
Vozmistr 37-046-M Platný 4
Výhybkář 37-007-H Platný 3
Výpravčí 37-052-N Platný 5