Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 63 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Administrátor/administrátorka pošt 37-039-M Platný 4
Dispečer/dispečerka poštovních sběrných přepravních uzlů 37-038-M Platný 4
Dispečer/dispečerka silniční nákladní dopravy 37-055-M Platný 4
Dispečer/dispečerka silniční osobní dopravy 37-056-M Platný 4
Dispečer/dispečerka údržby silnic 37-003-M Platný 4
Dispečer/dispečerka železniční dopravy 37-061-N Platný 5
Disponent/disponentka mezinárodního zasilatelství 37-054-M Platný 4
Dozorce/dozorkyně depa 37-033-M Platný 4
Dozorce/dozorkyně výhybek 37-006-H Platný 3
Hradlář a hláskař / hradlářka a hláskařka 37-010-H Platný 3
Informátor/informátorka v dopravě 37-024-H Platný 3
Komandující 37-034-M Platný 4
Kontrolor/kontrolorka kvality dopravy 37-028-M Platný 4
Kontrolor/kontrolorka přepravy cestujících 37-029-M Platný 4
Kontrolor/kontrolorka vozby 37-062-N Platný 5
Kurýr/kurýrka 37-040-E Platný 2
Logistik/logistička skladových operací 37-030-M Platný 4
Logistik/logistička v dopravě a přepravě 37-031-M Platný 4
Logistik/logistička výroby 37-032-M Platný 4
Nákladní pokladník/pokladnice železniční dopravy 37-044-M Platný 4
Návěstní spojový dozorce / spojová dozorkyně 37-069-M Platný 4
Návěstní technik/technička 37-068-M Platný 4
Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin 37-070-H Platný 3
Obsluha regálových zakladačů 37-071-H Platný 3
Odborný pracovník / odborná pracovnice obsluhy pošty 37-025-M Platný 4
Odborný referent / odborná referentka pro bezpečnost přepravy 37-064-M Platný 4
Odborný referent / odborná referentka pro pojištění a reklamace v přepravě 37-065-M Platný 4
Operátor/operátorka poštovních informačních služeb 37-026-M Platný 4
Operátor/operátorka železniční dopravy 37-009-H Platný 3
Osobní pokladník/pokladnice železniční dopravy 37-045-M Platný 4
Pokladník/pokladnice pošty 37-051-M Platný 4
Posunovač/posunovačka 37-013-H Platný 3
Poštovní doručovatel/doručovatelka 37-017-H Platný 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H Platný 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky univerzální 37-018-M Platný 4
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy 37-050-M Platný 4
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy I 37-021-H Platný 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz 37-027-M Platný 4
Pracovník/pracovnice poštovních distribučních služeb 37-035-E Platný 2
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby I 37-059-E Platný 2
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby II 37-020-H Platný 3
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby III 37-049-M Platný 4
Provozní deklarant/deklarantka mezinárodního poštovního provozu 37-036-M Platný 4
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H Platný 3
Referent/referentka železniční dopravy 37-063-M Platný 4
Reklamant/reklamantka v poštovním provozu 37-037-M Platný 4
Signalista/signalistka 37-008-H Platný 3
Směnař/směnařka v poštovním provozu 37-048-M Platný 4
Staniční dozorce/dozorkyně 37-005-H Platný 3
Strojmistr/strojmistrová železniční dopravy 37-060-N Platný 5
Technik/technička dopravních a mechanizačních prostředků pro opravy a údržbu silnic 37-004-M Platný 4
Tranzitér/tranzitérka 37-014-H Platný 3
Traťový dělník / traťová dělnice 37-066-E Platný 2
Traťový dělník obchůzkář / traťová dělnice obchůzkářka 37-067-E Platný 2
Vazač/vazačka břemen 37-043-H Platný 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 37-011-H Platný 3
Vedoucí posunu 37-012-H Platný 3
Vedoucí poštovního oddělení 37-047-M Platný 4
Vedoucí pošty II 37-078-M Platný 4
Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H Platný 3
Vozmistr/vozmistrová 37-046-M Platný 4
Výhybkář/výhybkářka 37-007-H Platný 3
Výpravčí 37-052-N Platný 5