Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Strojmistr železniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější normy a technickou dokumentaci železničních vozidel Písemné ověření
b Prokázat znalost obsahu nejdůležitějších norem a technické dokumentace železničních vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola stavu hnacích vozidel a jejich výběr pro vlakové soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a pravidla sestavování vlakových souprav Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit zásady kontroly stavu železničních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zajištění činnosti pri mimořádnostech v železniční dopravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Základní diagnostikování poruch železničních hnacích vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby zjišťování poruch železničních hnacích vozidel Ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečnosti při zjišťování poruch železničních hnacích vozidel Ústní ověření
c Popsat postupy při zajištění oprav železničních hnacích vozidel Písemné ověření
d Vyplnit dokumentaci pro zajištění opravy železničního hnacího vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace železničních hnacích vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty související s provozem a údržbou železničních hnacích vozidel Písemné ověření
b Vysvětlit postupy při vedení dokumentace železničních hnacích vozidel Ústní ověření
c Vyplnit dokumentaci železničních hnacích vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Koordinace provozu v přiděleném obvodu depa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady řízení provozu na železnici Ústní ověření
b Předvést koordinaci provozu v podmínkách pravidelného grafikonu Praktické předvedení
c Předvést koordinaci provozu při mimořádnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Koordinace činnosti železničních pracovníků podle směnového plánu a grafikonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip směnového plánu a grafikonu Ústní ověření
b Vysvětlit zásady práce železničních pracovníků podle grafikonu Ústní ověření
c Vysvětlit zásady práce železničních pracovníků při mimořádnostech Ústní ověření
d Předvést postupy řízení činnosti železničních pracovníků při mimořádnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení lokomotivních čet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady řízení práce lokomotivních čet Ústní ověření
b Popsat principy přidělování práce lokomotivním četám Písemné ověření
c Prokázat znalost předpisů souvisejících s prací lokomotivních čet Písemné a ústní ověření
d Přidělit práci pro lokomotivní četu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení provozu na automatizovaném pracovišti strojmistra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob práce na automatizovaném pracovišti strojmistra Ústní ověření
b Předvést způsob práce na automatizovaném pracovišti strojmistra Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Koordinace posunu hnacími vozidly v depu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces koordinace posunu vozidel pro potřebu opravárenských
zásahů
Ústní ověření
b Popsat posun hnacími vozidly Ústní ověření
c Vysvětlit zásady odstavení kolejových vozidel v depu Ústní ověření
d Předvést stavění posunové cesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování směnového plánu železničního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady sestavování směnového plánu Ústní ověření
b Sestavit směnový plán Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Určování optimálního využívání strojních a personálních kapacit v železničním depu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady plánování využití strojních a personálních kapacit v depu Ústní ověření
b Vyjmenovat předpisy týkající se plánovaní kapacit v depu Písemné ověření
c Vytvořit plán využití kapacit v depu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5348&kod_sm1=14 ).

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů, zejména v oblasti osobní železniční dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Ověřování kritérií, u kterých je předepsáno praktické předvedení, může být prováděno pomocí simulace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.