Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 8 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Knihovník akvizitér 72-002-M Platný 4
Knihovník katalogizátor 72-003-M Platný 4
Knihovník pracovník správy fondů 72-004-M Platný 4
Knihovník v knihovně pro děti 72-005-M Platný 4
Knihovník v přímých službách 72-006-M Platný 4
Pracovník monitoringu médií 72-013-M Platný 4
Referenční knihovník 72-007-M Platný 4
Správce báze znalostí 72-001-R Platný 6