Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 24 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Knihovník akvizitér / knihovnice akvizitérka 72-002-M Platný 4
Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka 72-003-M Platný 4
Knihovník pracovník / knihovnice pracovnice správy fondů 72-004-M Platný 4
Knihovník specialista / knihovnice specialistka v knihovně pro děti 72-022-T Platný 7
Knihovník specialista akvizitér / knihovnice specialistka akvizitérka 72-014-T Platný 7
Knihovník specialista katalogizátor / knihovnice specialistka katalogizátorka 72-015-T Platný 7
Knihovník specialista metodik / knihovnice specialistka metodička 72-023-T Platný 7
Knihovník specialista pracovník / knihovnice specialistka pracovnice správy fondů 72-016-T Platný 7
Knihovník specialista správce / knihovnice specialistka správkyně digitální knihovny 72-025-T Platný 7
Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti 72-005-M Platný 4
Knihovník/knihovnice v přímých službách 72-006-M Platný 4
Pracovník/pracovnice monitoringu médií 72-013-M Platný 4
Referenční knihovník specialista / knihovnice specialistka 72-017-T Platný 7
Referenční knihovník/knihovnice 72-007-M Platný 4
Samostatný knihovník / samostatná knihovnice v knihovně pro děti 72-021-R Platný 6
Samostatný knihovník akvizitér / samostatná knihovnice akvizitérka 72-011-R Platný 6
Samostatný knihovník katalogizátor / samostatná knihovnice katalogizátorka 72-008-R Platný 6
Samostatný knihovník metodik / samostatná knihovnice metodička 72-020-R Platný 6
Samostatný knihovník pracovník / samostatná knihovnice pracovnice správy fondů 72-012-R Platný 6
Samostatný knihovník správce / samostatná knihovnice správkyně digitální knihovny 72-018-R Platný 6
Samostatný referenční knihovník / samostatná referenční knihovnice 72-009-R Platný 6
Samostatný systémový knihovník / samostatná systémová knihovnice 72-019-R Platný 6
Správce/správkyně báze znalostí 72-001-R Platný 6
Systémový knihovník specialista / systémová knihovnice specialistka 72-024-T Platný 7