Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklář dutého skla
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (28-58-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 28-041-H 3
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 28-043-H 3
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 28-044-H 3
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky 28-045-H 3
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 28-042-H 3
Brusič skla hladinář 28-075-H 3
Brusič skla hranař 28-076-H 3
Brusič skla kulič 28-077-H 3
Rytec skla pro průmyslové rytiny 28-093-H 3
Rytec skla pro umělecké rytiny 28-092-H 3
Malíř skla dekoratér vánočních ozdob 28-088-H 3
Malíř skla dekoratér/malířka skla dekoratérka pestrou malbou 28-091-H 3
Malíř skla podkladář 28-090-H 3
Malíř skla reliéfní malbou smaltař 28-089-H 3
Tavič skloviny 28-026-H 3
Tavič skloviny na pánvových pecích 28-109-H 3
Tavič skloviny na vanových agregátech 28-110-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář tvarování do forem 28-107-H 3
Sklář tvarování z volné ruky 28-108-H 3
Sklář pro duté sklo 28-010-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Výrobce forem ze dřeva 28-024-H 3
Výrobce kovových forem 28-025-H 3
Brusič skla 28-013-H 3
Malíř skla 28-015-H 3
Rytec skla 28-014-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Sklář (28-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3
Sklář tvarování do forem 28-107-H 3
Sklář tvarování z volné ruky 28-108-H 3
Sklář pro duté sklo 28-010-H 3
Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3
Sklář pro technické sklo 28-012-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.2.2012 20.10.2019 31.1.2012