Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kožedělná výroba (32-41-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice pro šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2
Dělník/dělnice v brašnářské výrobě 32-038-E 2
Dělník/dělnice v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2
Dělník/dělnice v sedlářské výrobě 32-043-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v kožedělné výrobě (32-99-E/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník/dělnice pro šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2
Dělník/dělnice v brašnářské výrobě 32-038-E 2
Dělník/dělnice v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2
Dělník/dělnice v sedlářské výrobě 32-043-E 2
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.9.2017 20.10.2022 12.9.2017