Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání vybraného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola kvality materiálů používaných v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, podšívkových materiálů a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného vzoru brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kvalitu a přednosti výztuhového a podšívkového materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých pracovních operací při výrobě brašnářských dílců a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál Praktické předvedení
b Vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního výrobku s použitím výrobní dokumentace při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
c Zvolit vhodný vysekávací nůž s ohledem na druh zadaného materiálu a provést jeho vyseknutí při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat rozdíl mezi štípáním a kosením usňových dílců, předvést štípání a kosení usňových dílců včetně seřízení strojů dle zadání při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílců a součástí ručním a strojním šitím v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu vzorků k šití, zdůvodnit vlastnosti a výhody šitého spoje, předvést správné navlečení jehly na zvoleném šicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat práci na různých šicích strojích, předvést šití s vodičem i bez vodiče a zdůvodnit přednosti jednotlivých způsobů šití Praktické předvedení a ústní ověření
c Na šicích strojích prošít, sešít, našít a lemovat a paspulovat díly u předložených dvou vzorků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést navlečení příze do ruční jehly a předvést šití jednou nebo dvěma jehlami podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých úprav součástí a hotových výrobků v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit úpravy součástí a dílců před vlastním spojováním Ústní ověření
b Vyztužit dílce výrobku podle technické dokumentace, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Připevnit podle výrobní dokumentace kování a ozdoby u konkrétního výrobku tak, aby byly splněny požadavky na pevnost a estetiku provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Konečná úprava vzhledu brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu brašnářských výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části hotového brašnářského výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat konečný vzhled zadaného brašnářského výrobku a uvést zásady údržby výrobku s ohledem na použitý hlavní vrchový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

U odborné kompetence Kontrola kvality materiálů používaných v brašnářské výrobě, kritérium hodnocení a), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritérií hodnocení počet vzorků usní, podšívkových materiálů a pomocných materiálů (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Zkoušející určí způsob zpracování brašnářského výrobku u odborné kompetence Spojování dílců a součástí ručním a strojním šitím v brašnářské výrobě, kritéria hodnocení c) a d).

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu kožedělné výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leon OrthoShoes s.r.o.

ORTO plus s.r.o.