Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický technik kontrolor jakosti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Polygrafie (34-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Polygrafický technik dispečer / polygrafická technička dispečerka 34-048-M 4
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti 34-043-M 4
Polygrafický technik mistr / polygrafická technička mistrová 34-050-M 4
Polygrafický technik technolog / polygrafická technička technoložka 34-049-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.9.2017 15.3.2021 12.9.2017
15.1.2021 20.10.2022 22.12.2020