Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký řezbář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování dřeva (82-51-L/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký truhlář a řezbář (82-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký řezbář / umělecká řezbářka 82-002-H 3
Umělecký truhlář / umělecká truhlářka 82-001-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.4.2015 19.8.2020 28.4.2015
19.6.2020 20.10.2022 26.5.2020