Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 15.3.2021 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021.
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Agropodnikání (41-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom pro olejniny 41-075-M 4
Agronom pro obiloviny 41-070-M 4
Zootechnik pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik pro chov skotu 41-071-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Agronom pro okopaniny 41-096-M 4
Agronom pícninář 41-097-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Chovatelství (41-43-M/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zootechnik pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik pro chov skotu 41-071-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Zootechnik (41-99-M/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zootechnik pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik pro chov skotu 41-071-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
14.10.2015 15.3.2021 14.10.2015