Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník vodárenských zařízení
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Provozní montér/montérka kanalizací 36-166-H 3
Provozní montér/montérka vodovodů 36-171-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Strojník vodárenských zařízení (36-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Strojník/strojnice pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník/strojnice pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
27.8.2012 5.11.2018 31.7.2012
5.9.2018 20.10.2022 21.8.2018
21.10.2022 29.8.2023 21.10.2022