Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník železných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Hutník (21-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Hutník přípravář / hutnice přípravářka vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič / hutnice tavička neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník tavič / hutnice tavička ocelí 21-004-H 3
Hutník vysokopecař / hutnice vysokopecařka 21-005-H 3
Hutník/hutnice v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník tažeč / hutnice tažečka kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř / hutnice valcířka kovů 21-008-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
4.2.2009 15.4.2013 20.1.2009
7.3.2013 20.10.2022 15.1.2013