Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 20.10.2019 lze zkoušet i podle předchozího standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Čalouník (33-59-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 33-010-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce matrací z matracových prefabrikátů 33-009-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce matracových potahů 33-008-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce polotovarů pro matracové potahy 33-007-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Čalouník (33-99-H/16) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 33-010-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce matrací z matracových prefabrikátů 33-009-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce matracových potahů 33-008-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3
Výrobce knoflíků 33-006-H 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3
Výrobce polotovarů pro matracové potahy 33-007-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
30.1.2009 18.1.2015 20.1.2009
24.10.2014 20.10.2019 24.10.2014