Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Hutník operátor (21-43-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik mistr / technička mistrová 21-029-M 4
Hutní technik dispečer / technička dispečerka 21-028-M 4
Hutní technik operátor / technička operátorka 21-030-M 4
Hutní technik technolog / technička technoložka 21-031-M 4
Hutní technik metalurg / technička metalurgyně 21-061-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Hutnictví (21-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hutní technik přípravář / technička přípravářka výroby 21-072-M 4
Hutní technik technolog / technička technoložka 21-031-M 4
Hutní technik mistr / technička mistrová 21-029-M 4
Hutní technik dispečer / technička dispečerka 21-028-M 4
Hutní technik/technička řízení jakosti 21-060-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.1.2014 14.3.2020 28.1.2014
14.1.2020 20.10.2022 17.12.2019