Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 18 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Bezpečnostní konzultant/konzultantka 68-012-M Platný 4
Bezpečnostní manažer/manažerka v obchodě a službách 68-005-T Platný 7
Bezpečnostní referent / bezpečnostní referentka 68-006-M Platný 4
Detektiv koncipient / detektivka koncipientka 68-009-M Platný 4
Detektiv zpravodajský pracovník / detektivka zpravodajská pracovnice 68-010-R Platný 6
Detektiv/detektivka pro prošetřování událostí 68-007-R Platný 6
Metodik/metodička výcviku soukromých bezpečnostních činností 68-019-R Platný 6
Pracovník/pracovnice dohledového centra 68-003-H Platný 3
Pracovník/pracovnice osobní ochrany 68-013-H Platný 3
Pracovník/pracovnice ostrahy v obchodě a službách 68-011-H Platný 3
Pracovník/pracovnice ostrahy veřejných akcí 68-014-H Platný 3
Pracovník/pracovnice převozu finanční hotovosti a cenin 68-004-H Platný 3
Pracovník/pracovnice výjezdové skupiny 68-015-H Platný 3
Psovod/psovodka bezpečnostní služby 68-001-H Platný 3
Psovod/psovodka bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření 68-016-M Platný 4
Specialista/specialistka bezpečnostního a krizového řízení 68-022-T Platný 7
Strážný/strážná 68-008-E Platný 2
Vedoucí detektiv/detektivka 68-002-T Platný 7