Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 10 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Asistent/asistentka 62-008-M Platný 4
Auditor/auditorka systémů řízení 62-004-T Platný 7
Kontrolor/kontrolorka kvality 62-003-M Platný 4
Manažer/manažerka kvality 62-001-T Platný 7
Personalista/personalistka 62-007-N Platný 5
Specialista/specialistka hodnocení a odměňování zaměstnanců 62-012-R Platný 6
Specialista/specialistka náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 62-013-R Platný 6
Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů 62-018-R Platný 6
Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 62-014-R Platný 6
Technik/technička kvality 62-002-R Platný 6