Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Údržba veřejné zeleně
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zahradnické práce (41-52-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví 41-004-E 2
Údržbář/údržbářka veřejné zeleně 41-033-E 2
Vazač/vazačka květin 41-032-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Zahradnické práce (41-99-E/23) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví 41-004-E 2
Údržbář/údržbářka veřejné zeleně 41-033-E 2
Vazač/vazačka květin 41-032-E 2
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.11.2007 23.1.2013 6.11.2007
7.11.2012 28.6.2019 23.10.2012
29.4.2019 20.10.2022 9.4.2019