Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vzorkař odpadních vod
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Vzorkař odpadních vod (36-99-H/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Vzorkař odpadních vod 36-078-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi