Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Přadlák
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce textilií (31-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Plsťař/plsťařka 31-037-H 3
Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3
Zušlechťovač/zušlechťovačka plsti 31-047-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tiskař/tiskařka na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Pletař/pletařka 31-042-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Výrobce/výrobkyně technických textilií 31-064-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce textilií (31-99-H/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Plsťař/plsťařka 31-037-H 3
Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3
Zušlechťovač/zušlechťovačka plsti 31-047-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tiskař/tiskařka na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3
Tiskař/tiskařka textilií 31-039-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Pletař/pletařka 31-042-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Výrobce/výrobkyně technických textilií 31-064-H 3
Přadlák/přadlena 31-021-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Tkadlec/tkadlena 31-031-H 3
Úpravář/úpravářka textilií 31-030-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.10.2013 20.10.2019 29.10.2013
21.8.2019 20.10.2022 30.7.2019